Jakub Szczepański

Jakub Szczepański

Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, obecnie profesor tejże uczelni w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Zajmuje się historią architektury a także współczesnymi problemami Gdańska i innych miast regionu bałtyckiego. Równolegle z pracą na Politechnice przez kilkanaście lat był związany z Nadbałtyckim Centrum Kultury, gdzie kierował pracami przy odbudowie kościoła św. Jana. Uczestniczył też w innych aktywnościach Centrum wydając książki, organizując i współorganizując wystawy, konferencje, wędrówki i inne przedsięwzięcia mające pomóc mieszkańcom Gdańska w zdobyciu wiedzy o mieście. Od 2006 r. wraz z żoną Katarzyną prowadzi podobną działalność w ramach organizacji pozarządowych, m. in. w stowarzyszeniu Kultura Miejska, w Fundacji Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz i w Kongresie Ruchów Miejskich. Wiedza przekazywana mieszkańcom nie ma być tylko informacją służącą hobbystom lecz narzędziem służącym im do poprawiania kształtu miejskiej przestrzeni i do czuwania nad tą przestrzenią, a jest to zadania zbyt poważnie, żeby pozostawiać je wyłącznie w rękach profesjonalistów..