Piotr Arak

Piotr-Arak

Prelegent najbliższego Salonu 28.09.2013

Starszy Analityk w centrum analitycznym Polityka INSIGHT, koordynował badanie rozwoju społecznego na poziomie lokalnym w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, były doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego, w latach 2008-2011 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i kilkoma organizacjami pozarządowymi.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Współautor raportów “Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”, “Młodzi 2011”, Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym “Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny”, a także Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju: “Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności” i Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
.