Piotr Rutkowski

piotr-r

Z zawodu biolog, botanik, autor ponad 50 publikacji naukowych. Pracownik Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Zawodowo zajmuje się najpiękniejszymi z roślin: storczykami, a głównie tymi, które charakteryzują się bardzo perwersyjnymi sposobami zapylania. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministów za najlepszą rozprawę doktorską. O botanice chętnie opowiada nie tylko studentom, jest także częstym gościem wielu trójmiejskich szkół, czy działającego przy Uniwersytecie Gdańskim Uniwersytecie III wieku. Prowadzi studia podyplomowe z zakresu waloryzacji i ochrony zasobów przyrodniczych, z ramienia Wydziału Biologii jest koordynatorem Bałtyckiego Festiwalu Nauki  Jest współwłaścicielem firmy zajmującej się edukacją ekologiczną i jednocześnie prezesem fundacji Akademii Zrównoważonego Rozwoju. W nielicznych wolnych chwilach włócząc się po polach i lasach, czasami ze swoim psem rasy Golden Retriever podziwia piękno i potęgę przyrody. Lubi fotografować i oglądać filmy, głowne te, ktore nie kończą się happy endem. Jest szczęśliwym tatą Mikołaja i Zuzanny.

.